Telefoon Praktijk: (035) 525 34 25


Huisartsenpost Gooi- en Vechtstreek: 0900 - 9359
Voor spoedgevallen in de avond nacht of weekend,
alleen na telefonische afspraak

Welkom bij

huisartspraktijk

Veerman

Wij zijn overdag te bereiken
op (035) 525 34 25

Huisartspraktijk Veerman
Lindenlaan 46 | 1271 BB Huizen

Nieuws


Griepvaccinatie zaterdag 11 november

Patiënten die hiervoor in aanmerking komen, ontvangen nog een schriftelijke uitnodiging begin november.

Praktijkovername door dokter de Vos

Geachte patiënt(e), Bij deze deel ik u mede dat collega Jim de Vos mijn praktijk zal overnemen per 1 januari 2018. Dokter de Vos neemt reeds waar op de vrijdagen en in de vakanties. In het najaar zal u nader op de hoogte gesteld worden door middel van een brief. Hoogachtend, A. Veerman, huisarts.Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie van uw huisarts over gezondheid en ziekte.

newspaper templates - theme rewards